home Achievements, Guild Wars 2 [AP] Map Codes for Map Completion

[AP] Map Codes for Map Completion

This is a list of chat codes to assist in finding missing locations for world completion. For individual locations, see the at-a-glance list.

  • Type: Point of Interest or Waypoint
  • Total: Total number of POIs or WPs in the zone or “[cont]” if there is more than one row for the same zone.
  • Condensed Chat Codes: full list of codes for the zone. Most zones require 2-3 rows to avoid going over the character limit for in-game chat.

The Codes

Region Zone Type Total Condensed Chat Codes
Ascalon Blazeridge Steppes PoI 10 [&BPABAAA=][&BPEBAAA=][&BPIBAAA=][&BPMBAAA=][&BPQBAAA=][&BPUBAAA=][&BPYBAAA=][&BPcBAAA=][&BPgBAAA=][&BFQDAAA=]
Ascalon Blazeridge Steppes WP 18 [&BPkBAAA=][&BPoBAAA=][&BPsBAAA=][&BPwBAAA=][&BP0BAAA=][&BP4BAAA=][&BP8BAAA=][&BAACAAA=][&BAECAAA=]
Ascalon Blazeridge Steppes WP [cont] [&BPkBAAA=][&BPoBAAA=][&BPsBAAA=][&BPwBAAA=][&BP0BAAA=][&BP4BAAA=][&BP8BAAA=][&BAACAAA=][&BAECAAA=]
Ascalon Diessa Plateau PoI 17 [&BA8BAAA=][&BBABAAA=][&BBEBAAA=][&BBIBAAA=][&BBMBAAA=][&BBQBAAA=][&BBUBAAA=][&BBYBAAA=]
Ascalon Diessa Plateau PoI [cont] [&BBcBAAA=][&BKEBAAA=][&BKIBAAA=][&BLADAAA=][&BNsDAAA=][&BNwDAAA=][&BAkEAAA=][&BFsGAAA=][&BAEHAAA=]
Ascalon Diessa Plateau WP 19 [&BNkAAAA=][&BNsAAAA=][&BNsAAAA=][&BNwAAAA=][&BN0AAAA=][&BN4AAAA=][&BF4BAAA=][&BF8BAAA=][&BGABAAA=][&BGEBAAA=]
Ascalon Diessa Plateau WP [cont] [&BGIBAAA=][&BGMBAAA=][&BGQBAAA=][&BJoDAAA=][&BMQDAAA=][&BMUDAAA=][&BMYDAAA=][&BMkDAAA=][&BEIEAAA=]
Ascalon Fields of Ruin PoI 20 [&BMQAAAA=][&BMUAAAA=][&BMYAAAA=][&BMcAAAA=][&BMgAAAA=][&BMkAAAA=][&BMoAAAA=][&BMsAAAA=][&BMwAAAA=][&BM0AAAA=]
Ascalon Fields of Ruin PoI [cont] [&BM4AAAA=][&BM8AAAA=][&BNAAAAA=][&BNEAAAA=][&BNIAAAA=][&BBsEAAA=][&BDUEAAA=][&BDYEAAA=][&BEQEAAA=][&BK0GAAA=]
Ascalon Fields of Ruin WP 17 [&BNMAAAA=][&BNQAAAA=][&BNUAAAA=][&BNYAAAA=][&BNcAAAA=][&BNgAAAA=][&BEoBAAA=][&BEsBAAA=]
Ascalon Fields of Ruin WP [cont] [&BEwBAAA=][&BE0BAAA=][&BE4BAAA=][&BE8BAAA=][&BFABAAA=][&BFEBAAA=][&BDwEAAA=][&BD0EAAA=][&BD4EAAA=]
Ascalon Fireheart Rise PoI 16 [&BAYCAAA=][&BAcCAAA=][&BAgCAAA=][&BAkCAAA=][&BAoCAAA=][&BAsCAAA=][&BAwCAAA=][&BA0CAAA=]
Ascalon Fireheart Rise PoI [cont] [&BA4CAAA=][&BA8CAAA=][&BBACAAA=][&BBECAAA=][&BBICAAA=][&BBMCAAA=][&BBQCAAA=][&BBUCAAA=]
Ascalon Fireheart Rise WP 18 [&BBYCAAA=][&BBcCAAA=][&BBgCAAA=][&BBkCAAA=][&BBoCAAA=][&BBsCAAA=][&BBwCAAA=][&BB0CAAA=][&BB4CAAA=]
Ascalon Fireheart Rise WP [cont] [&BB8CAAA=][&BCACAAA=][&BCECAAA=][&BCICAAA=][&BCMCAAA=][&BCQCAAA=][&BCUCAAA=][&BCYCAAA=][&BEAFAAA=]
Ascalon Iron Marches PoI 14 [&BNQBAAA=][&BNUBAAA=][&BNYBAAA=][&BNcBAAA=][&BNgBAAA=][&BNkBAAA=][&BNoBAAA=][&BNsBAAA=]
Ascalon Iron Marches PoI [cont] [&BNwBAAA=][&BN0BAAA=][&BN4BAAA=][&BN8BAAA=][&BOABAAA=][&BOEBAAA=]
Ascalon Iron Marches WP 14 [&BOIBAAA=][&BOMBAAA=][&BOQBAAA=][&BOUBAAA=][&BOABAAA=][&BOcBAAA=][&BOgBAAA=][&BOkBAAA=]
Ascalon Iron Marches WP [cont] [&BOoBAAA=][&BOsBAAA=][&BOwBAAA=][&BO0BAAA=][&BO4BAAA=][&BO8BAAA=]
Ascalon Plains of Ashford PoI 17 [&BFIBAAA=][&BFMBAAA=][&BFQBAAA=][&BFUBAAA=][&BFYBAAA=][&BFcBAAA=][&BFgBAAA=][&BFkBAAA=]
Ascalon Plains of Ashford PoI [cont] [&BFoBAAA=][&BFsBAAA=][&BFwBAAA=][&BF0BAAA=][&BJMDAAA=][&BJQDAAA=][&BJUDAAA=][&BJYDAAA=][&BLIFAAA=]
Ascalon Plains of Ashford WP 19 [&BH8BAAA=][&BIABAAA=][&BIEBAAA=][&BIIBAAA=][&BIMBAAA=][&BIQBAAA=][&BIUBAAA=][&BIYBAAA=][&BIcBAAA=][&BIgBAAA=]
Ascalon Plains of Ashford WP [cont] [&BIkBAAA=][&BIoBAAA=][&BJcDAAA=][&BJgDAAA=][&BJkDAAA=][&BMcDAAA=][&BMgDAAA=][&BHIEAAA=][&BPgGAAA=]
Kryta Bloodtide Coast PoI 18 [&BCQAAAA=][&BCUAAAA=][&BCYAAAA=][&BCcAAAA=][&BCgAAAA=][&BCkAAAA=][&BCoAAAA=][&BCsAAAA=][&BCwAAAA=]
Kryta Bloodtide Coast PoI [cont] [&BC0AAAA=][&BC4AAAA=][&BC8AAAA=][&BDAAAAA=][&BDEAAAA=][&BDIAAAA=][&BKwEAAA=][&BK0EAAA=][&BFUGAAA=]
Kryta Bloodtide Coast WP 15 [&BKMBAAA=][&BKQBAAA=][&BKUBAAA=][&BKYBAAA=][&BKcBAAA=][&BKgBAAA=][&BKkBAAA=][&BKoBAAA=]
Kryta Bloodtide Coast WP [cont] [&BKsBAAA=][&BKwBAAA=][&BK0BAAA=][&BK4BAAA=][&BK8BAAA=][&BLABAAA=][&BAsEAAA=]
Kryta Chantry of Secrets PoI 1 [&BMYEAAA=]
Kryta Gendarran Fields PoI 16 [&BHcAAAA=][&BHgAAAA=][&BHkAAAA=][&BHoAAAA=][&BHsAAAA=][&BHwAAAA=][&BH0AAAA=][&BH4AAAA=]
Kryta Gendarran Fields PoI [cont] [&BLIDAAA=][&BLsDAAA=][&BLwDAAA=][&BL0DAAA=][&BL4DAAA=][&BAAEAAA=][&BBUEAAA=][&BPgFAAA=]
Kryta Gendarran Fields WP 22 [&BN8AAAA=][&BOAAAAA=][&BOEAAAA=][&BOIAAAA=][&BOMAAAA=][&BOQAAAA=][&BO0AAAA=][&BO4AAAA=][&BIsBAAA=][&BIwBAAA=]
Kryta Gendarran Fields WP [cont] [&BI0BAAA=][&BI4BAAA=][&BI8BAAA=][&BJABAAA=][&BJEBAAA=][&BJIBAAA=][&BJMBAAA=][&BJQBAAA=][&BJsDAAA=][&BMwDAAA=][&BM0DAAA=][&BAIEAAA=]
Kryta Harathi Hinterlands PoI 15 [&BJQAAAA=][&BJUAAAA=][&BJYAAAA=][&BJcAAAA=][&BJgAAAA=][&BJkAAAA=][&BJoAAAA=][&BJsAAAA=]
Kryta Harathi Hinterlands PoI [cont] [&BJwAAAA=][&BJ0AAAA=][&BJ4AAAA=][&BJ8AAAA=][&BKAAAAA=][&BKEAAAA=][&BKIAAAA=]
Kryta Harathi Hinterlands WP 15 [&BKUAAAA=][&BKYAAAA=][&BKcAAAA=][&BKgAAAA=][&BKkAAAA=][&BKoAAAA=][&BKsAAAA=][&BKwAAAA=]
Kryta Harathi Hinterlands WP [cont] [&BK0AAAA=][&BK4AAAA=][&BK8AAAA=][&BLAAAAA=][&BLEAAAA=][&BLIAAAA=][&BMMAAAA=]
Kryta Kessex Hills PoI 18 [&BBcAAAA=][&BBgAAAA=][&BBkAAAA=][&BBoAAAA=][&BBsAAAA=][&BBwAAAA=][&BB0AAAA=][&BB4AAAA=][&BB8AAAA=]
Kryta Kessex Hills PoI [cont] [&BCAAAAA=][&BCEAAAA=][&BCIAAAA=][&BCMAAAA=][&BDYDAAA=][&BPYEAAA=][&BAMFAAA=][&BPYFAAA=][&BPcFAAA=]
Kryta Kessex Hills WP 18 [&BAMAAAA=][&BAQAAAA=][&BAUAAAA=][&BAYAAAA=][&BAcAAAA=][&BAgAAAA=][&BAoAAAA=][&BAwAAAA=][&BA4AAAA=]
Kryta Kessex Hills WP [cont] [&BBAAAAA=][&BBEAAAA=][&BBIAAAA=][&BBMAAAA=][&BBQAAAA=][&BBUAAAA=][&BBYAAAA=][&BLkDAAA=][&BLoDAAA=]
Kryta Queensdale PoI 21 [&BH8AAAA=][&BIAAAAA=][&BIEAAAA=][&BIIAAAA=][&BIMAAAA=][&BIQAAAA=][&BIUAAAA=][&BIYAAAA=][&BIcAAAA=][&BIgAAAA=][&BIkAAAA=]
Kryta Queensdale PoI [cont] [&BIoAAAA=][&BIsAAAA=][&BIwAAAA=][&BEMDAAA=][&BFMDAAA=][&BIgGAAA=][&BIkGAAA=][&BIoGAAA=][&BIsGAAA=][&BIwGAAA=]
Kryta Queensdale WP 16 [&BO8AAAA=][&BPAAAAA=][&BPEAAAA=][&BPIAAAA=][&BPMAAAA=][&BPQAAAA=][&BPUAAAA=][&BPYAAAA=]
Kryta Queensdale WP [cont] [&BPcAAAA=][&BPgAAAA=][&BPkAAAA=][&BPoAAAA=][&BPsAAAA=][&BPwAAAA=][&BEQDAAA=][&BEUDAAA=]
Maguuma Jungle Brisban Wildlands PoI 19 [&BEsAAAA=][&BEwAAAA=][&BE0AAAA=][&BE4AAAA=][&BE8AAAA=][&BFAAAAA=][&BFEAAAA=][&BFIAAAA=][&BFMAAAA=][&BFQAAAA=]
Maguuma Jungle Brisban Wildlands PoI [cont] [&BFUAAAA=][&BFYAAAA=][&BFcAAAA=][&BFgAAAA=][&BFkAAAA=][&BFoAAAA=][&BFsAAAA=][&BGYAAAA=][&BDcDAAA=]
Maguuma Jungle Brisban Wildlands WP 13 [&BFwAAAA=][&BF0AAAA=][&BF4AAAA=][&BF8AAAA=][&BGAAAAA=][&BGEAAAA=]
Maguuma Jungle Brisban Wildlands WP [cont] [&BGIAAAA=][&BGMAAAA=][&BGQAAAA=][&BGUAAAA=][&BHUAAAA=][&BHYAAAA=][&BPkGAAA=]
Maguuma Jungle Caledon Forest PoI 20 [&BGcAAAA=][&BGgAAAA=][&BGkAAAA=][&BGoAAAA=][&BGsAAAA=][&BGwAAAA=][&BG0AAAA=][&BG4AAAA=][&BG8AAAA=][&BHAAAAA=]
Maguuma Jungle Caledon Forest PoI [cont] [&BHEAAAA=][&BHIAAAA=][&BHMAAAA=][&BHQAAAA=][&BD8EAAA=][&BEAEAAA=][&BEEEAAA=][&BEUEAAA=][&BAAFAAA=][&BAEFAAA=]
Maguuma Jungle Caledon Forest WP 18 [&BDQBAAA=] [&BDUBAAA=] [&BDYBAAA=] [&BDcBAAA=] [&BDgBAAA=] [&BDkBAAA=] [&BDoBAAA=] [&BDsBAAA=] [&BDwBAAA=]
Maguuma Jungle Caledon Forest WP [cont] [&BD0BAAA=] [&BD4BAAA=] [&BD8BAAA=] [&BEABAAA=] [&BEEBAAA=] [&BEIBAAA=] [&BEwDAAA=] [&BEEFAAA=] [&BP4FAAA=]
Maguuma Jungle Metrica Province PoI 23 [&BDMAAAA=][&BDQAAAA=][&BDUAAAA=][&BDYAAAA=][&BDcAAAA=][&BDgAAAA=][&BDkAAAA=][&BDoAAAA=][&BDsAAAA=][&BDwAAAA=][&BD0AAAA=]
Maguuma Jungle Metrica Province PoI [cont] [&BD4AAAA=][&BD8AAAA=][&BI0AAAA=][&BCcCAAA=][&BCgCAAA=][&BCkCAAA=][&BDQEAAA=][&BG4EAAA=][&BKcEAAA=][&BAkFAAA=][&BAoFAAA=][&BP8FAAA=]
Maguuma Jungle Metrica Province WP 16 [&BEAAAAA=][&BEEAAAA=][&BEIAAAA=][&BEMAAAA=][&BEQAAAA=][&BEUAAAA=][&BEYAAAA=][&BEcAAAA=]
Maguuma Jungle Metrica Province WP [cont] [&BEgAAAA=][&BK4EAAA=][&BK8EAAA=][&BLAEAAA=][&BLEEAAA=][&BLIEAAA=][&BLMEAAA=][&BPcEAAA=]
Maguuma Jungle Mount Maelstrom PoI 32 [&BLQCAAA=][&BLUCAAA=][&BLYCAAA=][&BLcCAAA=][&BLgCAAA=][&BLkCAAA=][&BLoCAAA=][&BLsCAAA=][&BLwCAAA=][&BL0CAAA=][&BL4CAAA=][&BL8CAAA=][&BMACAAA=]
Maguuma Jungle Mount Maelstrom PoI [cont] [&BMECAAA=][&BMICAAA=][&BMMCAAA=][&BMQCAAA=][&BMUCAAA=][&BMYCAAA=][&BI0GAAA=][&BI4GAAA=][&BI8GAAA=][&BJAGAAA=][&BJEGAAA=][&BJIGAAA=]
Maguuma Jungle Mount Maelstrom PoI [cont] [&BJMGAAA=][&BJQGAAA=][&BJUGAAA=][&BJYGAAA=][&BJcGAAA=][&BJgGAAA=][&BJkGAAA=]
Maguuma Jungle Mount Maelstrom WP 17 [&BMcCAAA=][&BMgCAAA=][&BMkCAAA=][&BMoCAAA=][&BMsCAAA=][&BMwCAAA=][&BM0CAAA=][&BM4CAAA=][&BM8CAAA=]
Maguuma Jungle Mount Maelstrom WP [cont] [&BNACAAA=][&BNECAAA=][&BNICAAA=][&BNMCAAA=][&BNQCAAA=][&BNUCAAA=][&BNYCAAA=][&BEIFAAA=]
Maguuma Jungle Sparkfly Fen PoI 20 [&BLEBAAA=][&BLIBAAA=][&BLMBAAA=][&BLQBAAA=][&BLUBAAA=][&BLYBAAA=][&BLcBAAA=][&BLgBAAA=][&BLkBAAA=][&BLoBAAA=]
Maguuma Jungle Sparkfly Fen PoI [cont] [&BLsBAAA=][&BLwBAAA=][&BL0BAAA=][&BL4BAAA=][&BL8BAAA=][&BMABAAA=][&BMEBAAA=][&BMIBAAA=][&BMMBAAA=][&BLEDAAA=]
Maguuma Jungle Sparkfly Fen WP 17 [&BMQBAAA=][&BMUBAAA=][&BMYBAAA=][&BMcBAAA=][&BMgBAAA=][&BMkBAAA=][&BMoBAAA=][&BMsBAAA=][&BMwBAAA=]
Maguuma Jungle Sparkfly Fen WP [cont] [&BM0BAAA=][&BM4BAAA=][&BM8BAAA=][&BNABAAA=][&BNEBAAA=][&BE0DAAA=][&BLMDAAA=][&BLQDAAA=]
Ruins of Orr Cursed Shore PoI 28 [&BPwCAAA=][&BP0CAAA=][&BP4CAAA=][&BP8CAAA=][&BAADAAA=][&BAEDAAA=][&BAIDAAA=][&BAMDAAA=][&BAQDAAA=][&BAUDAAA=][&BAYDAAA=][&BAcDAAA=][&BAgDAAA=][&BAkDAAA=]
Ruins of Orr Cursed Shore PoI [cont] [&BAoDAAA=][&BAsDAAA=][&BAwDAAA=][&BA0DAAA=][&BA4DAAA=][&BA8DAAA=][&BBADAAA=][&BBEDAAA=][&BBIDAAA=][&BBMDAAA=][&BBQDAAA=][&BBUDAAA=][&BBYDAAA=][&BOwEAAA=]
Ruins of Orr Cursed Shore WP 13 [&BBcDAAA=][&BBgDAAA=][&BBkDAAA=][&BBoDAAA=][&BBsDAAA=][&BBwDAAA=][&BB0DAAA=]
Ruins of Orr Cursed Shore WP [cont] [&BB4DAAA=][&BB8DAAA=][&BCADAAA=][&BCEDAAA=][&BCIDAAA=][&BOQGAAA=]
Ruins of Orr Malchor’s Leap PoI 37 [&BIcCAAA=][&BIgCAAA=][&BIkCAAA=][&BIoCAAA=][&BIsCAAA=][&BIwCAAA=][&BI0CAAA=][&BI4CAAA=][&BI8CAAA=][&BJACAAA=][&BJECAAA=][&BJICAAA=]
Ruins of Orr Malchor’s Leap PoI [cont] [&BJMCAAA=][&BJQCAAA=][&BJUCAAA=][&BJYCAAA=][&BJcCAAA=][&BJgCAAA=][&BJkCAAA=][&BJoCAAA=][&BJsCAAA=][&BJwCAAA=][&BJ0CAAA=][&BJ4CAAA=]
Ruins of Orr Malchor’s Leap PoI [cont] [&BJ8CAAA=][&BKACAAA=][&BKECAAA=][&BKICAAA=][&BKMCAAA=][&BKQCAAA=][&BKUCAAA=][&BOsEAAA=][&BPkEAAA=][&BP0EAAA=][&BFYGAAA=][&BFcGAAA=][&BJoGAAA=]
Ruins of Orr Malchor’s Leap WP 13 [&BKYCAAA=][&BKcCAAA=][&BKgCAAA=][&BKkCAAA=][&BKoCAAA=][&BKsCAAA=][&BKwCAAA=]
Ruins of Orr Malchor’s Leap WP [cont] [&BK0CAAA=][&BK4CAAA=][&BK8CAAA=][&BLACAAA=][&BLECAAA=][&BLICAAA=]
Ruins of Orr Straits of Devastation PoI 30 [&BNcCAAA=][&BNgCAAA=][&BNkCAAA=][&BNoCAAA=][&BNsCAAA=][&BNwCAAA=][&BN0CAAA=][&BN4CAAA=][&BN8CAAA=][&BOACAAA=][&BOECAAA=][&BOICAAA=][&BOMCAAA=][&BOQCAAA=]
Ruins of Orr Straits of Devastation PoI [cont] [&BOUCAAA=][&BOYCAAA=][&BOcCAAA=][&BOgCAAA=][&BOkCAAA=][&BOoCAAA=][&BOsCAAA=][&BDADAAA=][&BP0DAAA=][&BP4DAAA=][&BP8DAAA=]
Ruins of Orr Straits of Devastation PoI [cont] [&BM4EAAA=][&BM8EAAA=][&BNAEAAA=][&BNEEAAA=][&BFoGAAA=]
Ruins of Orr Straits of Devastation WP 20 [&BOwCAAA=][&BO0CAAA=][&BO4CAAA=][&BO8CAAA=][&BPACAAA=][&BPECAAA=][&BPICAAA=][&BPMCAAA=][&BPQCAAA=][&BPUCAAA=]
Ruins of Orr Straits of Devastation WP [cont] [&BPYCAAA=][&BPcCAAA=][&BPgCAAA=][&BPkCAAA=][&BPoCAAA=][&BPsCAAA=][&BNIEAAA=][&BFgGAAA=][&BFkGAAA=][&BOUGAAA=]
Shiverpeak Mountains Dredgehaunt Cliffs PoI 24 [&BCoCAAA=][&BCsCAAA=][&BCwCAAA=][&BC0CAAA=][&BC4CAAA=][&BC8CAAA=][&BDACAAA=][&BDECAAA=][&BDICAAA=][&BDMCAAA=][&BDQCAAA=]
Shiverpeak Mountains Dredgehaunt Cliffs PoI [cont] [&BDUCAAA=][&BDYCAAA=][&BPIEAAA=][&BPMEAAA=][&BPQEAAA=][&BPUEAAA=][&BAsFAAA=][&BM4FAAA=][&BCkGAAA=][&BCoGAAA=][&BCsGAAA=][&BCwGAAA=][&BKQGAAA=]
Shiverpeak Mountains Dredgehaunt Cliffs WP 18 [&BFYCAAA=][&BFcCAAA=][&BFgCAAA=][&BFkCAAA=][&BFoCAAA=][&BFsCAAA=][&BFwCAAA=][&BF0CAAA=][&BF4CAAA=]
Shiverpeak Mountains Dredgehaunt Cliffs WP [cont] [&BF8CAAA=][&BGACAAA=][&BGECAAA=][&BGICAAA=][&BGMCAAA=][&BGQCAAA=][&BGUCAAA=][&BO4EAAA=][&BD8FAAA=]
Shiverpeak Mountains Frostgorge Sound PoI 20 [&BGoCAAA=][&BGsCAAA=][&BGwCAAA=][&BG0CAAA=][&BG4CAAA=][&BG8CAAA=][&BHACAAA=][&BHECAAA=][&BHICAAA=][&BHMCAAA=]
Shiverpeak Mountains Frostgorge Sound PoI [cont] [&BHQCAAA=][&BHUCAAA=][&BHYCAAA=][&BHcCAAA=][&BEkDAAA=][&BEoDAAA=][&BO0EAAA=][&BOcFAAA=][&BDQGAAA=][&BKUGAAA=]
Shiverpeak Mountains Frostgorge Sound WP 16 [&BHgCAAA=][&BHkCAAA=][&BHoCAAA=][&BHsCAAA=][&BHwCAAA=][&BH0CAAA=][&BH4CAAA=][&BH8CAAA=]
Shiverpeak Mountains Frostgorge Sound WP [cont] [&BIACAAA=][&BIECAAA=][&BIICAAA=][&BIMCAAA=][&BIQCAAA=][&BIUCAAA=][&BIYCAAA=][&BEMFAAA=]
Shiverpeak Mountains Lornar’s Pass PoI 43 [&BBgBAAA=][&BBkBAAA=][&BBoBAAA=][&BBsBAAA=][&BBwBAAA=][&BB0BAAA=][&BB4BAAA=][&BB8BAAA=][&BCABAAA=][&BCEBAAA=][&BCIBAAA=][&BCMBAAA=]
Shiverpeak Mountains Lornar’s Pass PoI [cont] [&BCQBAAA=][&BCUBAAA=][&BCYBAAA=][&BCcBAAA=][&BCgBAAA=][&BCkBAAA=][&BCoBAAA=][&BCsBAAA=][&BMUEAAA=][&BA0FAAA=][&BD4GAAA=][&BD8GAAA=]
Shiverpeak Mountains Lornar’s Pass PoI [cont] [&BEAGAAA=][&BEEGAAA=][&BEIGAAA=][&BEMGAAA=][&BEQGAAA=][&BEUGAAA=][&BEYGAAA=][&BEcGAAA=][&BEgGAAA=][&BEkGAAA=][&BEoGAAA=][&BEsGAAA=]
Shiverpeak Mountains Lornar’s Pass PoI [cont] [&BEwGAAA=][&BE0GAAA=][&BE4GAAA=][&BE8GAAA=][&BFAGAAA=][&BFwGAAA=][&BF0GAAA=]
Shiverpeak Mountains Lornar’s Pass WP 16 [&BOUAAAA=][&BOYAAAA=][&BOcAAAA=][&BOgAAAA=][&BOkAAAA=][&BOoAAAA=][&BOsAAAA=][&BOwAAAA=]
Shiverpeak Mountains Lornar’s Pass WP [cont] [&BJYBAAA=][&BJcBAAA=][&BJgBAAA=][&BJkBAAA=][&BFEGAAA=][&BFIGAAA=][&BFMGAAA=][&BFQGAAA=]
Shiverpeak Mountains Snowden Drifts PoI 11 [&BI4AAAA=][&BI8AAAA=][&BJAAAAA=][&BJEAAAA=][&BJIAAAA=][&BJMAAAA=][&BKMAAAA=][&BKQAAAA=][&BDgDAAA=][&BAoEAAA=][&BD0GAAA=]
Shiverpeak Mountains Snowden Drifts WP 19 [&BLMAAAA=][&BLQAAAA=][&BLUAAAA=][&BLYAAAA=][&BLcAAAA=][&BLgAAAA=][&BLkAAAA=][&BLoAAAA=][&BLsAAAA=][&BLwAAAA=]
Shiverpeak Mountains Snowden Drifts WP [cont] [&BL0AAAA=][&BL4AAAA=][&BL8AAAA=][&BMAAAAA=][&BMEAAAA=][&BMIAAAA=][&BL8DAAA=][&BMADAAA=][&BP8GAAA=]
Shiverpeak Mountains Timberline Falls PoI 13 [&BDcCAAA=][&BDgCAAA=][&BDkCAAA=][&BDoCAAA=][&BDsCAAA=][&BDwCAAA=][&BD0CAAA=]
Shiverpeak Mountains Timberline Falls PoI [cont] [&BD4CAAA=][&BD8CAAA=][&BEACAAA=][&BEECAAA=][&BEICAAA=][&BEMCAAA=]
Shiverpeak Mountains Timberline Falls WP 19 [&BEQCAAA=][&BEUCAAA=][&BEYCAAA=][&BEcCAAA=][&BEgCAAA=][&BEkCAAA=][&BEoCAAA=][&BEsCAAA=][&BEwCAAA=][&BE0CAAA=]
Shiverpeak Mountains Timberline Falls WP [cont] [&BE4CAAA=][&BE8CAAA=][&BFACAAA=][&BFECAAA=][&BFICAAA=][&BFMCAAA=][&BFQCAAA=][&BFUCAAA=][&BEYEAAA=]
Shiverpeak Mountains Wayfarer Foothills PoI 20 [&BGUBAAA=][&BGYBAAA=][&BGcBAAA=][&BGgBAAA=][&BGkBAAA=][&BGoBAAA=][&BGsBAAA=][&BGwBAAA=][&BG0BAAA=][&BG4BAAA=]
Shiverpeak Mountains Wayfarer Foothills PoI [cont] [&BG8BAAA=][&BHABAAA=][&BHEBAAA=][&BM4DAAA=][&BM8DAAA=][&BNADAAA=][&BNgDAAA=][&BAgEAAA=][&BJsGAAA=][&BAAHAAA=]
Shiverpeak Mountains Wayfarer Foothills WP 17 [&BHIBAAA=][&BHMBAAA=][&BHQBAAA=][&BHUBAAA=][&BHYBAAA=][&BHcBAAA=][&BHgBAAA=][&BHkBAAA=][&BHoBAAA=]
Shiverpeak Mountains Wayfarer Foothills WP [cont] [&BHsBAAA=][&BHwBAAA=][&BH0BAAA=][&BH4BAAA=][&BMEDAAA=][&BMIDAAA=][&BMMDAAA=][&BAEEAAA=]